Product Sourcing Announcement
Ürün Satın Alma (Kaynak Bulma) Duyurusu

The supply chain sourcing management of CRRC-MNG is guided by the company's development strategy, adhering to the cooperation concept of "collaboration, win-win", and seeking high-quality suppliers openly, optimizing the supply chain structure while meeting the supply demand. According to the development needs of the company's supply chain, we now seeking the partners for the following products (Annex 1: List of Products), and welcome enterprises with corresponding qualifications and capabilities to join the cooperation.

CRRC-MNG’nin tedarik zinciri kaynak arama yönetimi şirketin geliştirme stratejilerine göre belirlenir, "iş birliği, kazan-kazan" konseptine bağlı kalınarak açık usul ile kaliteli tedarikçiler aranır, bir yandan tedarik ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda tedarik zinciri yapısı optimize edilir. Şirketimizin tedarik zinciri geliştirme ihtiyaçlarına göre, aşağıdaki tabloda belirtilen ürünler açık usul ile tedarik edilecektir (bkz. Ek 1: Ürün Listesi). İlgili niteliklere ve kapasiteye sahip işletmelerin başvurularını beklemekteyiz.

Contact/İletişim
Qualified and interested companies please submit documents to the following email address or contact us.

İlgili gereksinimleri karşılayan ve katılmak isteyen şirketlerin ilgili dokümanları e-posta yoluyla aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermesini veya bizimle iletişime geçmesini rica ederiz.

The contact / İletişim:Mr. Zhang
Phone / Telefon:+90 555 144 8316
Email / E-posta:zhangwenfeng@crrc.istanbul

If you are interested in cooperation, please contact us before March 8, 2021. İş birliği içerisinde bulunmak isteyen firmaların 8 Mart 2021 tarihinden önce tarafımızla iletişime geçmesini rica ederiz.

Annex: Product List (Click for download)
EK: Ürün Listesi (İndirmek için tıklayınız)